Interés teño, e dáme na alma que vai ser un camiño longo e por veces - máis das que quixera - tenso.

Sexa como for, á final do camiño hai destino, e a viaxe merece o esforzo.

Semella de sentido común adentrarse no descoñecido para descubrir, pois resulta absurdo quedar a mirar a inmesidade lamentando non ver máis alá.

Vamos avanti, e imos vendo.